Kwaliteitsbewaking

Als gekwalificeerde en geaccrediteerde HBO opleiding voldoen wij aan een aantal criteria waarmee we onze kwaliteit bewaken.

photo-1519377661616-bbec03d2bd68

Lightwave heeft in haar organisatie en diensten vaste elementen ingebouwd om maximale kwaliteitsbewaking te realiseren. Hierdoor kunnen wij ons blijven focussen op de inhoudelijkheid van de opleiding, de persoonlijke begeleiding en ontwikkeling van alle betrokkenen.

Naast een optimale kwaliteit streeft Lightwave naar ontspannen samenwerkingen en relaties gebaseerd op het ontwikkelen van vertrouwen waarbinnen alle betrokkenen floreren. De uitgangspunten en afspraken daarover zijn te lezen in onze kwaliteitsbewaking.