Mies Kloos

In 2005 maakte ik kennis met het werk van Dr. Hamer en de biologische natuurwetten. Deze kennis verklaarde alles wat voorheen onverklaarbaar was. Ik was meteen gegrepen. Ik leef, denk en werk nu al jarenlang op basis van de biologische natuurwetten.

Hoe meer ervaren hoe meer ik inzie dat het lichaam analoog is aan het leven zelf: zo boven, zo beneden, zo klein, zo groot. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een volledige integratie van het fysieke en de spiritualiteit. In mijn ogen kan het één niet zonder het ander: iemand die fysieke problemen alleen probeert op te lossen op een materiële manier zal niet geheel genezen. Iemand die alleen spiritueel is maar het materiële aan de kant schuift staat onvoldoende met beide benen op de grond en zal moeite hebben met het Leven.

Mijn passie is het uitdragen van de kennis van de biologische natuurwetten en de daaruit voortvloeiende implicaties wat betreft het omgaan met ziekteprocessen.