Anita Speelman

Het liefste ga ik met mensen de diepte in om contact te maken met de mens die verscholen zit achter alle drama van het leven. Contact maken met de essentie van die ander om van hart tot hart te communiceren over zaken die belangrijk zijn in een mensenleven. Ik luister graag naar hun verhalen, naar dat wat hen beweegt de dingen te doen zoals ze dat doen. Daarna duik ik mee in hun drama om te ontrafelen waar de pijn ligt. Mijn creativiteit en ‘buiten de box denken’ kan voor die ander helpend zijn om pijnlijke processen te gaan ervaren als waardevolle ontwikkelingskansen.

In de 15 jaar dat ik heb gewerkt met ouders van kinderen met autisme en in mijn spirituele praktijk, heb ik dit kunnen ontwikkelen. Maar mijn grootste ontwikkelplek was toch wel mijn leven zelf. Ieder levensgebeurtenis gaf me de kans om dieper mezelf te kunnen zijn, mijn essentie te leven. Dit gaf mij de kracht om mijn tot nu toe grootste kruispunt van mijn leven, het plotselinge overlijden van mijn man in 2014, te doorleven om uiteindelijk te ervaren dat rouw het voor mij mogelijk maakt om tot in het diepst van mijn ziel mezelf te zijn.