Opleiding Essentie therapeut

Van diepgaand, tot zingeving, van zelfkennis tot begeleider, van twijfel tot meesterschap, van buiten naar binnen naar je eigen essentie en van dat wat is.

lightwave-2

Beroepsopleiding Essentie therapeut

De geaccrediteerde Beroepsopleiding Essentie therapeut op Hbo-niveau duurt vier jaar. Het eerste jaar is het Ontwikkelingsjaar Kracht en zingeving: de reis door de vele dimensies van ‘jezelf zijn’. De drie opvolgende jaren zijn de vormingsjaren van het therapeutschap. De opleiding is gebaseerd op twee kernstromingen uit de natuurlijke geneeswijze: De spirituele/energetische en alternatieve geneeswijze.

Het 1e jaar: ontwikkelingsjaar Kracht en zingeving
Wij bieden jou een unieke leer- en ontwikkelingsomgeving waar intensief gewerkt wordt aan het groeien naar een hoger bewustzijn door het creëren van diepgaand zelfinzicht en aanvaarding. Samen gaan we op zoek naar jouw authentieke identiteit zodat jij maximaal kunt werken aan zelfontplooiing en aan bewuste kwaliteitsverbetering van en zingeving in je leven.

Wij geloven rotsvast dat leren en leven niet gescheiden maar volop in verbinding moeten staan. Daarbij is de ontmoeting onze werkruimte. Want als er echt contact is kun je ervaren wat je hoofd niet altijd begrijpt. Daarom zijn Thea en Dominicus als hoofddocenten jouw metgezel. Als geen ander verstaan ze het ambacht, met hart en ziel. Ze nemen je mee en laten je in het hier en nu jouw eigen ware essentie ontdekken en beperkende overtuigingen los te laten. Het is de reis door de vele dimensies van ‘jezelf zijn’: De weg van buiten naar binnen naar je innerlijke kracht en liefde, welke nieuw leven vormgeeft.

De jaren 2, 3 en 4: de vormingsjaren van het therapeutschap
Jouw ontdekte innerlijke kracht en liefde voor jouzelf vormen bij Lightwave het fundament voor de Beroepsopleiding Essentie therapeut. Na het Ontwikkelingsjaar Kracht en zingeving volgen de vormingsjaren van het therapeutschap. Onze decennialange ervaring in alternatieve en spirituele geneeskunde maken we voor je toegankelijk op een manier die bij vandaag past: actueel en relevant. Je leert en ervaart een breed scala aan therapeutische technieken en behandelmethodes. Samen met de holistische benadering en onze visie dat je het geleerde eerst zelf daadwerkelijk hebt moeten ervaren ontstaat er een zeldzame verdieping en verankering.

De geïnternaliseerde manier van werken en het rijk repertoire aan behandelingsperspectieven zorgen ervoor dat jij in staat bent om zorgvuldig en volledig aan te sluiten bij de belevingswereld  van je cliënt. In de praktijk kan daardoor al jouw aandacht aan het zelfhelend vermogen van de cliënt worden besteed.

Het realiseren dat jij als therapeut maximaal betekenisvol bent voor de hulpvrager voelen wij als onze missie. De lange ervaring van Lightwave in mensen ontwikkelen tot succesvolle therapeuten zien we als onze grote kracht.

De totale opleiding duurt vier jaar. Je bent dan op Hbo-niveau geschoold wat je toegang biedt tot een beroepsorganisatie en je officieel zorgverlener kunt worden. Je kunt ook voor de 3-jarige Mbo-variant kiezen. Voor beide varianten geldt dat na diplomering je een zelfstandige praktijk mag starten. De opleiding is geaccrediteerd door de KTNO.

Ontmoetingsplek voor zingeving
Er is meer dan leren, ontwikkelen en ervaren bij Lightwave. Er is ook een langdurig samenzijn als kleine hechte groep zonder afleiding van buitenaf met haar eigen groepsdynamica. De veilige en spirituele omgeving met volop aandacht en zorg voor het persoonlijk proces. De keukentafel waar verhalen die we leven uitgewisseld worden. Het wordt door de deelnemers ervaren als een bijzondere ontmoetingsplek voor zingeving met een ongekend waardevolle intensiteit en verdieping.

Ontwikkelingsjaar Kracht en zingeving

Spiritueel ontwaken
Het Ontwikkelingsjaar Kracht en zingeving is de reis door de vele dimensies van ‘jezelf zijn’: Het is de weg van buiten naar binnen naar je innerlijke kracht en liefde, welke nieuw leven vormgeeft.

Het doel van het jaar is een bewuste kwaliteitsverbetering van en zingeving in je leven. Daarvoor gaan we samen op zoek naar jouw authentieke identiteit. We laten jou groeien naar een hoger bewustzijn door het creëren van diepgaand zelfinzicht en aanvaarding. In het hier en nu ga jij je eigen essentie ontdekken en leer jij je beperkende overtuigingen los te laten. Onze ruime ervaring in holistisch werken, waarbij tegelijkertijd gewerkt wordt op fysiek, emotioneel en energetisch niveau, is daarbij van grote toegevoegde waarde.

Je gaat in dit ontwikkelingsjaar op zoek naar jouw innerlijke kracht en passie. Thea en Dominicus zijn als hoofddocenten daarbij met liefde, aandacht en respect jouw metgezel en dat van de mede-groepsgenoten. Je zult vanaf het eerste moment gefocust raken op je eigen essentie: Het beste uit jezelf halen door steeds meer jezelf te worden en dat concreet in jouw leven en de wereld vorm te geven. Uiterst zorgvuldig gaan we aan het werk met ontstane aannames over jezelf. Je gaat inzien en ervaren dat deze beperkende overtuigingen een sta in de weg zijn voor het ontdekken van je eigen ware essentie. Een intensief proces dat je als inspirerend zult ervaren omdat je ware authenticiteit zich ontluikt. Een proces dat leidt tot een nieuw kwaliteits-bewustzijn van leven, waarbij jij de leider wordt van je eigen zijn.

Door meditatie, lichaamswerk en visualisatie vind je de transformerende weg om bij jezelf naar binnen te gaan en daar je rustpunt te vinden. Je wordt je bewust van je plaats in het leven en leert levendig en krachtig te werken vanuit onvoorwaardelijke liefde.

Chakra healing: Aura’s zien voelen en ervaren
Samen gaan we aan de slag met jouw beschermend energieveld: De aura. Wat er speelt in je leven weerspiegelt zich op energieniveau. De chakra’s zijn de energiecentra in de aura waardoor de energie in- en uitstroomt. De aura en chakra’s ga je intuïtief waarnemen: Je gaat de energie voelen, ervaren en “zien”.

Per lesweekend worden specifieke chakra’s centraal gesteld. Allereest komt de kennis over die chakra’s aan de orde in de lessen. Je leert de functie van elke chakra afzonderlijk kennen en ervaren en de invloeden die het heeft op jou eigen zijn. Waar staat een chakra voor? Wat beïnvloedt het desbetreffende levensgebied? Wat kun jij daarvan ervaren in je leven? Vervolgens gaan we heel concreet aan de slag met uitgebreide oefeningen. Meditatieve oefeningen, visualisaties, geleide meditaties en ook fysieke en energetische oefeningen. Door met je eigen energielichaam in contact te komen en hiermee te leren werken bevorder jij namelijk actief je bewustwordingsproces. Door je ook kennis te laten maken met de diepere lagen van meditatie krijg je inzicht in oude patronen, hoe je met je gevoelens omgaat en waar je energie onbelemmerd stroomt. Het resultaat zal heel concreet zijn dat spanningen oplossen, je gevoel gaat stromen, je verzacht in je leven en je werkelijke en veilige verbinding gaat voelen met je omgeving.

De lessen bij Lightwave worden afwisselend verzorgd door hoofddocenten Thea en Dominicus. Het ontwikkelingsjaar is intensief. Daarom vinden wij het belangrijk dat er naast de aandacht en zorg van Thea en Dominicus ook een persoonlijke mentor voor jou aanwezig is. De mentor vervult de functie van rode draad tijdens het ontwikkelingsjaar Kracht en zingeving. De mentor ondersteunt en begeleidt jou tijdens het jaar.

De integratie van spiritueel energetisch werk
Lightwave reikt je theoretische kennis aan en een veelvoud aan oefeningen. Ook neem je opdrachten mee naar huis zodat je in je eigen omgeving door kunt gaan met de ontwikkelingen die je in gang hebt gezet. Door de oefeningen in de lessen kun je thuis de integratie laten plaatsvinden. Samen met de andere deelnemers vorm je een intervisiegroep. Deze groep komt tussen de lesweekenden door bij elkaar om ervaringen te delen en tot verdere verdieping te komen.

Neem contact met ons op
Wij kunnen ons voorstellen dat je graag nog meer gevoel ontwikkelt om te komen tot het besluit deel te nemen aan het Ontwikkelingsjaar Kracht en zingeving. Daarvoor kun je een informatiebijeenkomst bezoeken of contact met ons opnemen voor een persoonlijk gesprek. We ontmoeten je graag.

De therapeutische technieken en behandelmethodes

Jouw ontdekte innerlijke kracht en liefde in het eerste jaar van de opleiding vormen bij Lightwave het fundament voor de vormingsjaren van het therapeutschap. Je leert en ervaart tijdens het tweede jaar een breed scala aan therapeutische technieken en behandelmethodes. Ondanks dat het tweede jaar een meer ‘technisch’ jaar is, zal nog volop persoonlijke verdieping plaatsvinden.

De situatie en historie analyseren: de essentie
We reiken je de theorie aan en gaan grondig met de technieken en methodes in de praktijk aan de slag, zodat jij je die maximaal eigen maakt. Voordat je technieken gaat inzetten moet je eerst weten waarvoor en waarom je een bepaalde technieken toepast. Dit ga je inventariseren tijdens een zogenaamd anamnese gesprek. Je gaat leren en ondervinden hoe je op heldere wijze de ware oorzaak van een probleem boven tafel krijgt. Je leert door de juiste vragen te stellen tot de essentie van het probleem door te dringen. Dat is het vertrekpunt van waaruit een of meerdere technieken worden aangeboden.

De programmaonderdelen

De technieken waarmee je in het tweede jaar bij Lightwave aan de slag gaat zijn:
Aura lezen
Aura lezen is een efficiënte wijze van het vergaren van relevante informatie, waarbij je gelijktijdig de hulpvrager bekrachtigt positieve feedback en/of bemoediging geeft;

Focussen
Focussen is een zachte en krachtige manier om de hulpvrager te laten voelen wat er in het lichaam speelt. Vanuit het voelen ontstaat de erkenning als opstap naar herkenning. Daarna kan er worden losgelaten;

Meridiaanleer
De meridiaanleer is het energielichaam inzichtelijk maken via de energetische lijnen op het lichaam: de meridianen. Door te werken met de meridianen ben je in staat om invloed uit te oefenen op orgaanniveau en de energiehuishouding van het menselijk lichaam. Je leert hoe je met verschillende methodes de meridianen kunt beïnvloeden;

Pendelen
Pendelen is een efficiënte methode om in korte tijd de juiste informatie naar je toe te halen wat relevant is in de hulpvraag. Een zeer praktische manier om snel en doeltreffend te kunnen werken in de praktijk;

Voice Dialogue
Voice Dialoque is een methode waarbij je leert de verschillende deelpersoonlijkheden van de hulpvrager inzichtelijk te krijgen. Door het aanbieden van dat inzicht kan de hulpvrager makkelijker omgaan met bepaalde aspecten van zichzelf en zo kan hij/zij het in het juiste kader plaatsen;

Signature cell healing
Signature cell healing is een schitterende helingsmethode waarbij de pijnappelklier centraal staat. Tot op diep celniveau wordt gewerkt met universele goddelijke levensenergie;

Bach bloesems
Bach bloesems zijn ondersteunende plantenaftreksels waarmee je de hulpvrager in alle gemoedstoestanden liefdevol kunt ondersteunen;

Pijnappelklier activatie
Pijnappelklier activatie is een techniek die jij als hulpverlener kunt aanbieden om een groeispurt te creëren op spiritueel niveau. Afstemming op de huidige frequenties en krachtige kosmische verbindingen dragen hiertoe bij.
Door de holistische werkwijze van Lightwave en de visie dat je het geleerde eerst zelf daadwerkelijk hebt moeten ervaren ontstaat er een zeldzame verdieping en verankering.

De geïnternaliseerde manier van werken en het rijk repertoire aan behandelingsperspectieven zorgen ervoor dat jij in staat bent om zorgvuldig en volledig aan te sluiten bij de bewustzijnslaag van je hulpvrager. In de praktijk kan daardoor al jouw aandacht aan het zelfhelend vermogen van de cliënt worden besteed.

De therapeutische technieken en behandelmethoden oefen je met de andere deelnemers en thuis. Tussen de lesblokken door heb je praktijkdagen. Tijdens deze praktijkdagen wordt je praktisch getoetst op de geleerde technieken, waardoor je stap voor stap het leerjaar doorloopt en alle lesstof integreert.

In het tweede en derde jaar volg je ook leertherapie. Deze therapie is bedoeld om technieken zelf therapeutisch te ervaren en eventueel nog bestaande blokkades op te heffen waardoor maximale groei en ontwikkeling mogelijk is. Daarbij ervaar je verschillende leertherapeuten. De  sessies zijn qua opbouw gelijk aan hoe jij therapiesessies gaat verzorgen. Hierdoor werk je sterk aan je ervaringsdeskundigheid.

Essentie therapeut: de samensmelting, het zelfvertrouwen en de betekenis

Het derde opleidingsjaar staat voor verdieping van het therapeutschap. Steeds meer ga je ervaren dat de zoektocht naar jouw ware essentie in de voorgaande jaren zijn vruchten ook afwerpt voor succesvol therapeutschap. Jouw ontstane innerlijk kracht en liefde smelten in dit derde jaar samen met de technieken en je opgedane ervaring daarmee. Je gaat de grote toegevoegde waarde ervaren van deze symbiose, voor jezelf en voor de hulpvrager.

Als persoon ben je de afgelopen twee jaar enorm gegroeid: je leeft vanuit kracht en liefde. Dit derde Lightwave jaar zorgt ervoor dat je ook als therapeut daadwerkelijk in je sterkte komt te staan. Dat je anderen kunt helpen bij het vinden van hun eigen essentie. Met onze decennialange ervaring weten we als geen ander hoe belangrijk het is het vak van therapeut vol zelfvertrouwen te kunnen uitvoeren. Om op die manier maximaal betekenisvol te kunnen zijn voor de ander.

De programmaonderdelen

In dit jaar is er een vervolg en verdieping van het lesmateriaal van het tweede jaar. Tijdens dit derde jaar leer je als therapeut ook een passend behandelplan af te stemmen op je cliënt. De programmaonderdelen van het derde jaar zijn:

Bachbloesems
Er vindt verdieping plaats van het lesmateriaal over de Bachbloesems als vervolg van het tweede jaar. Je gaat leren hoe en welke bloesems te adviseren. We gaan aan de slag met kwalitatieve gesprekstechnieken die jouw inhoudelijke vragen kunnen ondersteunen. Vragen die je stelt om het bewustwordingsproces bij de hulpvrager op gang te brengen. Vanuit dat inzicht en bewustzijn is de cliënt beter in staat los te laten wat niet meer dient;

Energetische massage
Energetische massage is de verdieping en het vervolgtraject van het vak meridiaanleer uit het tweede jaar. Je leert gericht energetische methodes om de meridianen te behandelen en daarmee klachten of aandoeningen te verhelpen;

Regressie
Regressie is de manier waarmee jij een cliënt terugvoert naar een fase in het leven waarin een trauma of pijnstuk is ervaren. In de regressie sessies worden ‘dat wat er was’ omgezet naar ondersteunende omstandigheden;

Etherische oliën
Energetische oliën zijn zuivere plantaardige aftreksels die de essentie van de plant in zich meedragen. Deze zijn werkzaam op verschillende lagen zoals bij fysieke, emotionele of mentale thema’s. Het werken met etherische oliën is vooral een aanvulling op de energetische massage;

Praktijkvoering en promotie
Dit programmaonderdeel voor startende therapeuten leert je waar je beroepsmatig rekening mee dient te houden. Van praktijkinrichting tot gespreksvoering en promotie. Je leert hoe jij jezelf als therapeut succesvol in de markt plaatst en zichtbaar wordt;

Administratie en financiën
Administratie en financiën vormen een onlosmakelijk onderdeel van je praktijkvoering. We nemen je mee in de wereld van kosten opvoeren, facturatie, inschrijvingen, btw-aangifte en Belastingdienstregelingen.

Tussen de lesblokken door heb je praktijkdagen. Tijdens deze praktijkdagen wordt je praktisch getoetst op de geleerde technieken. Op deze manier doorloop je stap voor stap het leerjaar en integreert de lesstof op een natuurlijke wijze.

Het examen
Het derde jaar wordt afgesloten met een theoretisch en praktijkexamen. Dit examen is tegelijkertijd de afronding van de opleiding op Mbo-niveau. Je hebt nu de keuze om als Essentie therapeut, wel of niet met eigen praktijk, aan de slag te gaan of door te stromen naar het vierde jaar. Het afronden van het vierde jaar maakt dat je op Hbo-niveau geschoold bent en je kunt aansluiten bij een beroepsvereniging. Om geregistreerd te worden als Officieel Zorgverlener moet de aanvullende training Hbo Medische Basiskennis worden doorlopen. Deze registratie als therapeut zorgt ervoor dat jouw cliënten bij diverse zorgverzekeringen in aanmerking komen voor vergoeding.

De specialisatie

Het vierde jaar van de Beroepsopleiding Essentie therapeut is vooral een specialisatiejaar. In dit laatste jaar ga jij, op door jezelf gekozen specialisaties, de diepte in. Tijdens het tweede en derde jaar ontvouwen zich als vanzelfsprekend al je voorkeuren voor bepaalde specialisaties. Elke specialisatie wordt afgesloten met een deelcertificaat. Vier deelcertificaten tonen aan dat je het vierde jaar succesvol hebt afgerond. Er volgt dus geen eindexamen meer.

Lightwave biedt de volgende specialisaties aan waaruit jij een keuze kunt maken:

Reincarnatietherapie
Het eerste deel van deze therapie wordt gedoceerd door Dominicus die met geheel eigen technieken en methodes werkt. Hij leert jou hoe je een cliënt mee terug neemt naar voorgaande levens. Om daar te ervaren waar je nu in je huidig leven inzicht over mag ontvangen voor verdere groei en bewustwording.

Het tweede gedeelte, de zogenaamde ‘Inverse wave therapie’ wordt door Thea gedoceerd. Zij gebruikt daarbij technieken waarbij gericht gewerkt wordt op alle lagen: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. De blauwdruk op celniveau wordt gereset en er vind heling plaats. De betekenis hiervan is dat erna leven vanuit een nieuw perspectief plaats gaat vinden. Beide therapievormen zijn bovendien een verdieping van de regressietherapie.

Helen met edelstenen
Dit is een methode waarbij de helende werking van edelstenen wordt ingezet om vooral blokkades in de chakra’s op te heffen. Je leert edelstenen te reinigen en te onderhouden om er vervolgens zuiver mee te kunnen werken. Helen met edelstenen is aanvullend op diverse technieken die je in het tweede en derde jaar hebt geleerd;

Chakra massage en reflexologie
Deze specialisatie is een verdieping op de meridiaanleer en -massage uit het tweede en derde jaar. Deze specialisatie wordt vooral gekozen door deelnemers die gelijktijdig op  fysiek en energetisch niveau willen werken;

Spagyriek
Spagyriek is de manier van werken met plantenmaterialen op een alchemistisch niveau. Je leert de krachtige werkzaamheid van deze middelen kennen en de uiteenlopende mogelijkheden om ze toe te passen. Je krijgt diepgaand inzicht in de eindeloze variatie aan combinaties van de middelen, volledig afgestemd op de situatie van de hulpvrager;

Biologische wetten
Biologische wetten is bedoeld om inzicht te krijgen in ziekteprocessen. Door te leren dat het leven volgens bepaalde wetmatigheden verloopt ontstaat inzicht in deze processen. Door deze te doorvoelen ontstaat heling. Een ‘must’ voor elke therapeut en als vanzelf een waardevolle aanvulling op elke geleerde techniek;

Stervensbegeleiding
Niet alleen in het leven is er behoefte aan begeleiding. Wellicht juist in het proces van het loslaten van dit aardse leven nog meer. Je gaat leren hoe je inhoud aan deze begeleiding kunt geven als therapeut;

Voeding
Voeding is een onlosmakelijk onderdeel van ons leven. ‘De mens is wat hij eet’ sprak Hippocrates. Gedegen kennis van en inzichten in voeding maken dat je opmaat voedingsadviezen kunt geven.

Per jaargang bedraagt de investering:

Ontwikkelingsjaar Kracht en zingeving:
De investering voor dit jaar bedraagt € 1570,-. De opleiding is BTW vrij en  aftrekbaar van de belasting.

Voor het Ontwikkelingsjaar Kracht en zingeving hoeven geen boeken aangeschaft te worden.

2e jaar:
De investering voor dit jaar bedraagt € 1850,-. De opleiding is BTW vrij en  aftrekbaar van de belasting.

In dit leerjaar wordt verwacht dat je een pendel, Bachbloesem set en een lesboek Voice Dialoque aanschaft. Tevens dien je leertherapie te volgen.

3e jaar:
De investering voor dit jaar bedraagt € 1850,-. De opleiding is BTW vrij en  aftrekbaar van de belasting. In dit leerjaar wordt verwacht dat je een basis set etherische oliën en massageolie aanschaft. Daarnaast moet je rekening houden met kosten voor het volgen van leertherapie.

4e jaar:
De investering voor deze workshop bedraagt €485,- per lesblok. Reserveer je 4 blokken dan zijn de kosten € 1850,-. De opleiding is BTW vrij en aftrekbaar van de belasting.

In dit leerjaar wordt verwacht dat je afhankelijk van de specialisaties die je kiest onderstaande materialen aanschaft:

  • Set stemvorken voor de specialisatie Inverse wave therapie;
  • Set edelstenen voor de specialisatie Helen met edelstenen;
  • Testdoos spagyrische middelen voor de specialisatie Spagyriek;
  • Boek ‘ Zielsoorzaken van ziekte’ door Bjorn Eybl voor de specialisatie Biologische wetten.

In dit leerjaar wordt je geacht twee keer supervisie en twee keer intervisie te volgen.

Data

TrainingStartdatumPlaatsInschrijven
Opleiding Essentie therapeut21-09-2018Groningeninschrijven
Opleiding Essentie therapeut25-01-2019Groningeninschrijven

Locaties

Onderstaande de adressen van de opleidingslocaties.

Groningen: Centrum Lightwave, Schweitzerlaan 2
Nijmegen: Centrum De Appel, Groesbeekseweg 428

Grytsje


Al jaren onderweg, niet echt weten waar naar toe. Ik wil graag iets meer, iets echts. In begin even onwennig. Al op de eerste zondagmiddag had ik het gevoel kennis gemaakt te hebben met mensen en een omgeving waar ik mocht zijn wie ik was. Een bijzondere serene sfeer. De weekenden zijn speciaal waarbij je boven jezelf uitstijgt. De ervaringen die je opdoet, gebruik je direct in het dagelijkse leven. Je ervaart dan ook precies welke weg je moet volgen. Dat je vanuit je hart mag leven. Het is vooral werken aan jezelf, aan je groei. Maar dat doe je niet alleen maar samen. Ik heb geleerd hoe met specifieke situaties om te gaan en stevig op de aarde te staan. Nog nooit heb ik geweten hoe belangrijk het is om goed te aarden.

Fanny


De opleiding heeft heel veel voor mij betekend. Persoonlijk sta ik veel meer in mijn kracht: ik weet beter wie ik werkelijk ben, wat ik wil, wat mijn mogelijkheden zijn. Ik heb veel meer vertrouwen. Ik voel daardoor meer ontspanning, ook in lastige situaties. Ik kijk met andere ogen: naar mezelf en mijn processen, naar andere mensen en hun processen, naar de wereld die volop in ontwikkeling is. Ik ben me nu  bewust van de kracht van gedachten en het belang van zuivere gedachten/zuiverheid.  Ik ben me meer bewust van een groter geheel. Dit alles schept heel veel ruimte. Mede door de opleiding ben ik veranderd van beroep. Deze nieuwe uitdaging geeft heel veel nieuwe energie. De volgende uitspraak past goed bij mij: “Geef me werk dat bij me past en ik hoef nooit meer te werken.” Ik wil heel graag mijn eigen ervaringen met andere mensen delen, hen op hun eigen pad ondersteunen. Wat ik echt bijzonder vond is: - oprechte aandacht voor de student en zijn / haar processen - bekrachtiging van de student - zeer inspirerend

Ria


Bij Dominicus en Thea ervaar ik een stevige basis in hun lesmateriaal maar vooral in hun zelf. Een basis die getest werd door het leven en glorieus is blijven staan. Ik vind dat zij samen een mooi team vormen; hun verscheidenheid vult elkaar prachtig aan waardoor je gedegen en afwisselende lessen ontvangt.

Docenten

Dominicus Hettinga

Hoofd docent


Peter Boven

Mentor


Thea Boven

Hoofd docent


Claudette Vos

Mentor


Persoonlijk advies

Wil je weten of de opleiding Essentie Therapeut bij jou past, kom geheel vrijblijvend langs voor een gesprek. Voel je welkom en trek aan de bel. Ook als je nieuwsgierig bent naar de opleiding.

Laat zeker van je horen als je behoefte hebt aan advies omtrent een workshop of training. We ontvangen je graag met een kopje koffie of thee.