OPLEIDINGEN

Liefde, Weten en Vertrouwen

Wezens van licht, in een wereld vol chaos komen wij tot jullie om jullie toe te spreken, aan  te moedigen, te steunen en te bekrachtigen. Een wereld vol chaos, dat is wat jullie voelen en velen van jullie ervaren dit leven als zwaar, drukkend, beangstigend. En wij willen graag met jullie spreken over de angst, over deze chaos en hoe daar mee om te gaan.

Wel of geen drama.

Gedurende deze grote verandering op aarde is ooit gezegd: “vertrouw op dat wat er is, vertrouw op dat wat er komt en vertrouw op het goede”.

Gedurende alle keren dat de aarde aan het veranderen was, dat de aarde door een transformatie ging, gelijk de huidige, was er echter een groot verschil. Er ging een groot drama aan vooraf, wat maakte dat de mens als soort verdween van de planeet. Het grote verschil met de huidige transformatie is dat deze transformatie plaats vindt met alle mensen aanwezig. Er ging geen drama aan vooraf, er is nu drama op de planeet. Echter, het drama wat nu ervaren wordt, is een soort van drama wat door de mens zelf is gecreëerd en het is geen drama  wat vanuit het universum is gekomen. Dat betekent dat de mensheid voor een grote uitdaging is gesteld. Het mag nu weer ongedaan maken wat het vorm heeft gegeven. Met andere woorden ieder individu op aarde mag zich nu weer in een richting van heelheid begeven.

Een pad naar binnen.

Laten we een en ander eens helder formuleren. De aarde is een levend wezen met een energie, frequentie en ontwikkeling. Deze planeet is echter geschapen door de Schepper om te ervaren wat het betekent om afgescheiden goddelijke deeltjes deze planeet te laten ervaren. Dat is wat jullie nu aan het doen zijn. Goddelijke wezens, geïncarneerd in een aards lichaam, hier op de planeet, ervaren wat het betekent om goddelijk te zijn in een menselijke gedaante. In deze ervaring hebben jullie alles mogen ervaren en daarvoor was het noodzakelijk voor jullie om meerdere keren naar de aarde af te dalen om zo een maximale ervaring te ontwikkelen. In al die keren dat deze ervaring gestalte kreeg hebben jullie gebruik gemaakt van de dualiteit. Noodzakelijk, immers, de aarde is een planeet van dualiteit. Er is een noordpool en een zuidpool en deze zijn noodzakelijk om de energie op aarde te laten stromen. Dualiteit is dus een onafscheidelijk onderdeel op jullie aarde. De uitdaging voor jullie is telkens de keuze die gemaakt mag wordt. Waar ga je voor? Wat kies je. Want binnenin jullie is dat goddelijke deel wat boven de dualiteit staat, wat zich los kan koppelen van het aardse veld en de verbinding aan gaat met dat wat is buiten het aardse om. Daar begint de groei, daar begint de ware keuze te ontstaan. Telkens weer realiserend dat er een pad naar binnen is, waar verbinding mee gemaakt dient te worden, zodat er vanuit de verbinding een juiste keuze kan worden gemaakt.

Nieuw.

Jullie huidige realiteit is zodanig dat jullie allen in een nieuwe fase van de aarde terecht zijn gekomen. Een fase wat geheel nieuw is, onbekend en daarom voor sommigen ook beangstigend. De meeste mensen vinden het prettig om een pad te bewandelen wat al eens is bewandeld, waar een spoor herkenbaar is en waarvan men weet dat het als eens betreden is geweest. Nu staan jullie allen op een punt dat je een pad gaat betreden wat nog niet betreden is, wat nog geheel onaangetast, niet bewandeld is en dat geeft een gevoel van verwarring. Immers, er is geen herkenning er is niets om op af te gaan of een spoor te volgen. Jullie allen mogen nu je eigen nieuwe pad gaan lopen op aarde.

Gereedschap.

Om dit pad te kunnen gaan hebben jullie een aantal stukken gereedschap nodig. Deze zijn nodig om niet meer terug te vallen in het oude patroon, een patroon wat niet meer werkt, omdat de energie niet meer beschikbaar zijn. De stukken gereedschap wat wij jullie hier aanreiken zijn de volgende:

Liefde. Weet dat jij liefde bent, weet dat je zuiver bent en weet dat er ongelofelijk van je wordt gehouden. Door jezelf lief te hebben ervaar je meer licht in je leven. Meer licht in je leven laat je voorbij de angsten gaan. Weet dat jij oprecht van jezelf mag houden omdat er oprecht van je gehouden wordt. Veroordeel jezelf daardoor niet, vergeef jezelf als er sprake is van zelfverwijt en omarm jezelf elke dag.

Weten. Weet dat je goddelijk bent. Dat je niet inferieur bent geboren, dat je niet imperfect bent, zondig, te kort komend of welke beperkingen die jij je zelf oplegt of laat opleggen, laat dit niet waar zijn. Je bent een perfecte goddelijke wezen en als zodanig ben je in staat om heel goed te voelen, te ervaren wat er voor jou toe doet en dat je als zodanig tot heel veel in staat bent.

Vertrouwen. Vertrouw erop dat jij een onderdeel bent van het grotere geheel. Niet alleen van een aards geheel, maar nog meer, van een kosmisch geheel. Ja, je bent hier op aarde waar jij beperkingen ervaart. Nogmaals, dat is de ervaring en niet wat je werkelijk bent. Zeg dit ook tegen jezelf: “dit is een ervaring en ik ben een goddelijk wezen”. Door deze woorden uit te spreken maak je onderscheid tussen dat wat er is en dat wat je bent. Dat geeft rust en daardoor vertrouwen. Als goddelijk wezen kun je niet losgekoppeld worden van de Schepper, de Bron en blijf je altijd in verbinding. In je aardse zijn ervaar je deze verbinding het meest als je in meditatie gaat en de verbinding legt met je pijnappelklier, daar waar je goddelijk weten zich manifesteert.

Wezens van licht, jullie staan aan het begin van een ‘gouden eeuw’, ook al lijkt dat nu niet het geval. Vertrouw onze woorden, weet dat dit een schitterende kentering in de tijd is, waarbij er magische mogelijkheden worden gecreëerd. Al wat jullie te doen staat is het waarnemen van liefde, weten en vertrouwen. Samen maken jullie deze wereld tot een prachtige speelplaats, waarbij het hele universum jullie gade slaat en mee viert in de vreugde van een schitterende transformatie door de mens bewerkstelligt.

Wij zijn de Wijzen, wij staan jullie bij in deze transformatie. Wij steunen jullie en zijn trots op jullie. Blijf in licht en liefde.

De Wijzen.